Vad är Metoo-dagen?

MeToo-dagen firas den 15 oktober varje år, från och med 2018. Dagen har instiftats för att försäkra oss om att den enorma kraften i MeToo-rörelsen som startade just den 15 oktober 2017, inte försvagas eller faller i glömska.  
 
MeToo-dagen påminner oss alla om att hålla igång diskussionerna om sexuella trakasserier, övergrepp och de strukturer som möjliggjort dem. Långt efter att löpsedlarna har riktats mot andra håll, fortsätter det viktigaste arbetet på gräsrotsnivå – där nya strukturer byggs upp. 
En gång om året hjälps vi åt att både hylla och uppmärksamma MeToo-rörelsen, men också ta en titt på vår egen omgivning, som en årlig metoo-besiktning. Det viktiga är att medvetenheten fortsätter öka på varenda arbetsplats, skola, idrottsförening eller varhelst människor möts.  
 
Vill du stötta MeToo-dagen så gör du det bäst genom att föra ordet vidare. Lyft diskussionen, fråga chefen hur ni ska uppmärksamma dagen på jobbet, be lärarna ta upp det i klassrummen, prata med varandra!   

initiativtagare:

Initiativtagare till MeToo-dagen är en ideell förening som skapats av Malin Nordström. Vi hoppas att den här plattformen kan fungera som ett incitament för att årligen uppmärksamma frågorna som MeToo-rörelsen lyfte på locket för - och därmed aldrig glömma dem. 

Tack till:

Stort tack till WMTH, som hjälpte oss göra logotypen till MeToo-dagen, till styrelsen i föreningen samt till alla er som stöttat  initiativet genom att uppmärksamma dagen, sprida ordet, köpa vår egen badge eller silver-hashtagen från Manolin. 
google64c91fe448d4c16a.html